INSTRUKCJA MONTAŻU NA KLEJ

ZALECANE PODŁOŻE:

   Gładki, wytrzymały beton – Zaleca się stosowanie co najmniej cementu B20.
   Jastrych musi być stabilny, twardy i równy (w jedno-metrowym ciągu różnica wysokości nie może być większa niż 2 mm).
   Sklejka CDX 18 mm
   Podkład 18 mm OSB PS2

WSKAZÓWKI MONTAŻU NA KLEJ

   Maksymalna temperatura podłoża nigdy nie może przekraczać 28°C
   Różnice w temperaturze pokojowej nie mogą wynosić więcej niż 10°C w rożnych porach roku
   Wilgotność powietrza w pomieszczeniu musi zawsze wynosić od 45% do 65%

MONTAŻ – KROK 1 PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

   Należy wybrać ścianę, od której rozpocznie się montaż. Zalecamy wybrać ścianę zewnętrzną, ściana zewnętrzna jest zazwyczaj prosta i zgodna z przekrojem pomieszczenia.
   Następnie trzeba odmierzyć od ściany szerokość dwóch desek, dodając szczelinę 15 mm.
   Zaznaczyć każdy koniec pomieszczenia i połączyć sznurem traserskim.
   Zabezpieczyć prostą krawędź na sznurze traserskim przed nałożeniem kleju, by zapewnić precyzyjne dopasowanie, co ma kluczowe znaczenie dla montażu. Zapobiega to przesuwaniu się desek, co może spowodować rozbieżności.

KROK 2: NAŁOŻENIE KLEJU

  Klej powinno się nakładać zalecaną kielnią pod kątem 45°, co zapewni jego równomierne rozprowadzenie.
  Należy sprawdzić, czy połączenie klejowe jest odpowiednie i trwałe. Niewłaściwe połączenie klejowe może spowodować luz lub puste dziury.
  Rozprowadzić klej na zewnątrz od prostej krawędzi na około 750mm.
  Kielnię, ze względu na zużycie krawędzi, należy wymieniać co 185-275 m2

KROK 3: MONTAŻ PIERWSZYCH RZĘDÓW PODŁOGI

  Zamontować pierwszy rząd desek, pióra od strony prostej krawędzi oraz umocować w odpowiedniej pozycji.
  Sprawdzić, czy pierwsze rzędy są prawidłowo przyklejone, jeśli to konieczne, użyć obciążników, żeby uniknąć przesuwania.

KROK 4: ZAKOŃCZENIE MONTAŻU

  Po umocowaniu pierwszych rzędów podłogi, rozprowadzić 750 mm kleju na całej długości pomieszczenia.
  Nigdy nie rozprowadzać więcej kleju niż zostanie użyte w danym czasie.
  Nigdy nie kłaść desek dalej niż można swobodnie sięgnąć.
  Włożyć pióro we wpust deski i przycisnąć mocno do kleju.
  Trzeba upewnić się czy połączenie klejowe jest prawidłowe, podnosząc od czasu do czasu deskę i sprawdzić, czy pokrycie kleju wynosi co najmniej 90%.
  Usuwać klej z powierzchni deski natychmiast, zanim stwardnieje.
  Zachować ostrożność przy używaniu gumowego młotka do łączenia materiałów. Młotek może zniszczyć powłokę wierzchnią i spowodować uszkodzenia.
  Nigdy nie pracować na górnej warstwie podłogi przy montażu na klej.